Om nätverket

 

 

Allt i livet handlar om utveckling. Vi strävar efter att lyfta oss själva en bit under varje livstid, lära oss lite mer, ständigt strävande uppåt.

 

Låt oss ta en parallell. En person som är överviktig kan i dag pröva på alla möjliga mirakelmetoder, till och med fettsugning. Man vill hitta bekväma genvägar, göra allt utom det självklara, att äta rätt och motionera mera.

 

Inom den nyandliga rörelsen ser vi ibland liknande företeelser. Här hittar vi lockande erbjudanden om genvägar, kurser för att snabbt nå ”upplysning”, lära oss kanalisera mm. Det låter onekligen bra, och lockar många sökande människor.

 

Vi anser emellertid att det inte finns några sådana genvägar. Varje människa måste vandra hela vägen genom vår mänskliga skola, hon måste erövra varje utvecklingsnivå i tur och ordning. Vi menar också att mycket av de lockande metoder och kurser som ibland erbjuds inom den nyandliga rörelsen är förrädiska, och att sökande människor behöver mental klarhet för att inte lockas in i emotionellt färgade ”genvägar” som ofta längre fram visar sig vara senvägar.

 

Det finns sökande människor som upptäcker en djupare värld. Dessa sökare brukar också upptäcka den genuina esoterik som presenteras av sådana som Blavatsky, Bailey, Laurency m.fl. De inser, och bemästrar skillnaden mellan emotionellt färgade och mentalt klara tankar. En sådan människa brukar ibland kallas esoteriker och blir ofta något av en ensamvarg i dagens samhälle, eftersom det inte finns speciellt många likasinnade att tala med.

 

Det är främst dessa människor som vårt nätverk vänder sig till. Vi är ett religiöst och politiskt obundet nätverk av esoteriker, eller djupt sökande människor som träffas med jämna mellanrum. Nätverket består idag av flera grupper, på olika nivåer, för att kunna möta alla sökande människor.

 

Vi har inte som avsikt att bilda någon form av rörelse, och nätverket har inga ledare. Alla i gruppen kan bidra med sin kunskap till varandra, liksom till andra.

 

Nätverkets syfte:

 

Att fungera som en mötesplats, för de sökande människor som vill fördjupa sig i esoteriken, eller för vilka den nyandliga rörelsen av i dag helt enkelt inte räcker till.

 

Att genom ett gemensamt utbyte av tankar och erfarenheter hjälpa varandra att förkovra oss, ge större klarhet om oss själva och den verklighet vi lever i.

 

Att verka för att alla deltagare på bästa sätt ska försöka sprida essensen av de esoteriska idéerna, om gensvar finns, för att hjälpa sökande människor till större mental klarhet och undvika de värsta emotionella fällorna.

 

Att med gemensam meditation verka för att främja medvetenhets-utvecklingen hos dagens nyandliga rörelse så att den blir mer strukturerad, mindre "flummig".

 

Att verka för ett synsätt som utjämnar skillnader mellan olika esoteriska ”skolor” och insikten att vi alla, oavsett ”esoterisk bakgrund”, kan hjälpa varandra och andra.

 

Hem        Grundläggande esoterik      Triadkedjan      Människans kropp      Om nätverket       Meditation       Artiklar       Länksamling      Upplevelser       Upplevelser 2      Stenar & Mineraler .       Att gå vägen      Gästbok 

 

 Föreläsning        Presentation av några        Kontakta oss